ဆရာေတာ္အရွင္၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ

Posted on 20 August 2009 by admin

ဆရာေတာ္အရွင္၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ

အႏၱရယ္ကင္းပရိတ္ႀကီး(၁၁)သုတ္ပါဠိေတာ္

Leave a Reply

Advertise Here

Subscribe

Advertise Here